Att inleda en psykoterapi

Innan man inleder psykoterapin träffar man terapeuten 2-3 gånger för att bekanta sig med varandra. Under dessa träffar får båda parter möjlighet att känna efter om man tror att det kan bli ett bra samarbete. Patientens situation kartläggs, dvs man berättar om varför man önskar börja psykoterapi, berättar om sin nuvarande livssituation samt uppväxt och bakgrund.

Efter detta görs ett terapikontrakt, vilket betyder att man kommer överens om hur ofta man träffas, arvode samt övriga ramar för terapin så som pauser och hur man går tillväga med uteblivna besök.