Find a Pscyhotherapist

[terapeuttilista lang='eng']

Search:

Age group:

Language:

City:

Jessica Lindman

Age group: , ,
Address: Aatos-kliniken, Gumtäktsvägen 7 a, Helsingfors
E-mail: jessica@aatosklinikka.fi
Website: www.aatosklinikka.fi
Language: , ,
Education: Psykolog, Barn- och ungdomspsykoterapeut. Utbildning i fokuserad psykodynamisk korttidspsykoterapi.

May Stenberg

Address: Ej mottagning.
Education: Psykoanalytisk psykoterapeut

Lena-Stina Nyström

Address: Tar inte emot nya klienter.
E-mail: lenastinanystrom@gmail.com
Education: Socionom. Ungdomspsykoterapeut (VET). Psykoterapeut.

Gun Mellin-Funck

Age group: , ,
Address: Granvägen 6 A 8 00270 Helsingfors (tar inte emot nya klienter)
E-mail: gun.mellinfunck@gmail.com
Phone: 0408392174
Language:
Education: Psykoterapeut (högre specialnivå).

Gun-Maj Rantanen

Age group: , ,
Address: Kappelikuja 6 B, 02200 Esbo (tar inte emot nya klienter)
E-mail: gunmaj.rantanen@gmail.com
Phone: 0415077105
Language: ,
Education: Psykolog. Psykoterapeut. Sexualterapeut.

Rigmor Larsson-Lassenius

Age group: , ,
Address: Hertonäs (tar inte längre emot Fpa-klienter, men andra klienter för kortare terapiperioder)
E-mail: larssonlasseniusrigmor@gmail.com
Phone: 0407304250
Language: ,
Education: Psykoterapeut. Familje – och parterapeut. Kristerapeut.

Veronica Krook-Blomqvist

Age group: , ,
Address: Södra Hesperiagatan 22 A 28 Helsingfors
E-mail: veronica.krook-blomqvist@netti.fi
Phone: 0503036935
Language: ,
Education: Pol.kand. Familjerådgivningsutbildning. Psykoterapeut (högre specialnivå).

Marlene Sundman

Age group: ,
Address: Vasaesplanaden16 Vasa (tar emot nya klienter enligt överenskommelse)
E-mail: marlene.sundman@icloud.com
Phone: 0445430549
Language: ,
Education: Psykoterapeut

Peggy Degerth

Age group: ,
Address: Simonsgatan 6, 7 vån, 0010 Helsingfors
E-mail: peggy.degerth@terapiatalonoste.fi
Phone: 04578314988
Language:
Education: Socialarbetare. Psykoterapiut (specialnivå).

Yvonne Nenonen

Age group: , ,
Address: Poliklinik Toivola, Slottsgatan 9 A 35 20100 Åbo
E-mail: yvonne.nenonen@poliklinikkatoivola.fi
Phone: 022797100
Website: www.poliklinikkatoivola.fi
Language: ,
Education: Utbildningspsykoterapeut, psykoanalytiker

Benita Salmelin

Age group: , ,
Address: Terapiatalo Noste, Simonsgatan 6, Helsingfors
E-mail: benita.salmelin@terapiatalonoste.fi
Phone: 04578344015
Language: ,
Education: Psykoterapeut (högre specialnivå). Bildkonstpsykoterapeut.

Carita Mansner-Koskinen

Address: Tar inte emot nya klienter
Education: PK, psykoterapeut

Åsa Tuohimetsä

Address: Tar inte emot nya klienter
Education: psykoterapeut (högre specialnivå)

Ulla von Weissenberg

Age group: , ,
Address: Bahamagatan 10 A 35 00220 Helsingfors (Busholmen)
E-mail: ulla.vweissenberg@saunalahti.fi
Phone: 0505671426
Language: ,
Education: Psykiatrisk sjukskötare, Psykoterapeut

Jonna Winberg

Age group: ,
Address: Norra Hesperiagatan 7A, Helsingfors
E-mail: jonnawinberg@icloud.com
Phone: 0407388350
Language: , ,
Education: Psykodynamisk ungdomspsykoterapeut

Veronica Assmuth

Address: Tar inte emot nya klienter.
Education: Med.lic

Yvonne Carpelan-Hokkanen

Address: Tar inte emot nya klienter.
Education: Psykolog. Psykoanalytisk individualterapi. Traumapsykoterapi. Psykoanalytisk parterapi.

Maria Lival-Juusela

Age group: , ,
Address: Kajanusgatan 3 A 7, 00250 Helsingfors. (Tar emot för handledning och ev psykoanalys)
E-mail: maria.juusela@gmail.com
Phone: 0500922901
Language: , ,
Education: Psykolog, psykoanalytisk psykoterapeut, psykoanalytiker (i utbildning), handledare (i utbildning)

Sarah Eklöf-Stenius

Age group: ,
Address: Gumtäktsvägen 7A, 00520 Helsingfors
E-mail: sarah@aatosklinikka.fi
Phone: 0451581015
Language: ,
Education: Psykolog, Barn- och ungdomspsykoterapeut, Utbildarpsykoterapeut

Leif Apter

Age group: ,
Address: Helsingfors (Tar emot någon ny klient)
E-mail: leif.apter@fimnet.fi
Phone: 0505986867
Language: , ,
Education: Psykodynamisk psykoterapeut, psykiater, inre medicinare

Björn Ole Eide

Age group: , ,
Address: Andra Linjen 3 A 2, Helsingfors (telefontid vardagar 17-19)
E-mail: bjorn.eide@psykoterapeut.fi
Phone: 0503465000
Website: www.psykoterapeut.fi
Language: , ,
Education: Psykoanalytisk psykoterapeut, på högre specialnivå.

Katarina Lund

Address: Tar inte emot nya klienter.
Education: Psykodynamisk psykoterapi

Raija Regnell

Age group: ,
Address: Krämaregatan 10 /Kymppihoitola, 06100 Borgå (Tar emot förfrågningar)
E-mail: raija.regnell@gmail.com
Website: raijaregnell.fi
Language: , ,
Education: Psykolog. Psykoterapeut. Utbildarpsykoterapeut.

Gun Alexanderson

Age group:
Address: Munksnäs, Helsingfors
E-mail: gunalexanderson@hotmail.com
Language: ,
Education: Psykolog. Psyk.dyn.psykoterapiutbildning (3.5 år). Finlands Psykoanalytiska förenings utbildning (IPA)

Sofia Nyberg

Age group: , ,
Address: Norra Järnvägsgatan 17A 3 00100 Helsingfors
E-mail: nybergsofia25@gmail.com
Phone: 0405250694
Language: ,
Education: PsM, Psykoterapeut

Markus Johansson

Age group: , ,
Address: Tar inte emot nya klienter
E-mail: psykoterapiamj@protonmail.com
Phone: 0503468932
Language: ,
Education: Psykoanalytisk psykoterapeut

Juanita Blåfield

Age group: , , ,
Address: Alexsstigen 1B 06100 Borgå (även på distans)
E-mail: juanita.blafield@gmail.com
Phone: 0405425969
Language: ,
Education: Psykoanalytisk psykoterapeut (VET)