Mitä on psykoanalyyttinen psykoterapia?

Psykoanalyyttinen psykoterapia, tai toisin sanoen, psykodynaaminen psykoterapia, juontaa juureensa psykoanalyysistä ja sen lähtökohtana on ajatus, että ihmisellä on tiedostamaton tunne-elämä. Lisäksi lähdetään siitä, että ihmisen kokemalla kärsimyksellä, johon hän hakeutuessaan terapiaan haluaa apua, on merkitys. Kärsimyksellä on tarkoituksensa. Masennus, pakkomielteet, ihmissuhdeongelmat tai mistä milloinkin on kyse ovat subjektiivisia ongelmia, jotka viittaavat sisäisiin konflikteihin sekä elämän ongelmiin, jotka usein ovat peräisin henkilön elämäntarinasta. Parantamalla tietoisuus omasta tunne-elämästään, eli niistä ajatuksista, kuvitelmista ja peloista, joita kantaa, jotka muokkaavat maailmannäkemyksen ja tästä johtuen, miten elämänsä elää, on omiaan parantamaan edellytykset tulla toimeen vaikeutensa kanssa sekä elämään elämänsä suuremmalla valinnanvapaudella. 

Näin ihminen pystyy uudella ja tarkoituksenmukaisella tavalla käsittelemään sisäiset ja ulkoiset tilanteet ja ristiriidat. Psykoanalyyttinen psykoterapia merkitsee ihmisen sisimmän avautumista ja sen parempaa ymmärtämistä.

Potilaan ja terapeutin yhteistyö

Psykoterapeuttinen työ on potilaan ja terapeutin välistä yhteistyötä. Potilas pyrkii olemaan mahdollisimman avoin ajatuksistaan ja tunteistaan, myös koskien suhdetta terapeuttiin. Mitään valmista agendaa sessioille ei ole, eikä myöskään oikeita tai vääriä aiheita käsitellä. Terapeutti kuuntelee ja hänen tehtävänsä on auttaa potilasta pohtimaan itseään. Hiljalleen sisäiset kuviot tulevat näkyviin, jonka jälkeen niitä voi tutkia, ymmärtää, kyseenalaistaa ja sen seurauksena ymmärtää uudella tavalla.

Näin muutosta voi syntyä, mikä luo mahdollisuuden uusille valinnoille.

Muutos pitkällä tähtäimellä.

Psykodynaamisessa terapiassa tavataan yleensä kaksi kertaa viikossa usean vuoden ajan.

Tavoitteena on muutos pitkällä tähtäimellä. Jokainen tapaaminen kestää 45 minuuttia.

Kela voi myöntää taloudellista tukea kaikkiaan 200 terapiatunnille kolme vuotta kestävän terapiajakson ajaksi, enintään 80 kertaa vuodessa. Tukea haetaan vuodeksi kerrallaan.

Muutos pitkällä tähtäimellä.

Psykodynaamisessa terapiassa tavataan yleensä kaksi kertaa viikossa usean vuoden ajan. Tavoitteena on muutos pitkällä tähtäimellä. Jokainen tapaaminen kestää 45 minuuttia. Kela voi myöntää taloudellista tukea kaikkiaan 200 terapiatunnille kolme vuotta kestävän terapiajakson ajaksi, enintään 80 kertaa vuodessa. Tukea haetaan vuodeksi kerrallaan.