Psykoterapian aloittaminen

Ennen psykoterapian aloittamista potilas ja terapeutti tapaavat 2 – 3 kertaa tutustuakseen toisiinsa. Näiden tapaamisten aikana kummatkin osapuolet saavat mahdollisuuden tunnustella, uskovatko he, että yhteistyöstä voi tulla hedelmällinen. Potilaan tilannetta kartoitetaan, eli potilas kertoo, miksi hän haluaa aloittaa psykoterapian sekä kertoo nykyisestä elämäntilanteestaan, varttumisestaan ja taustastaan. 

Tämän jälkeen solmitaan terapiasopimus, jolla sovitaan tapaamisista, palkkiosta sekä muista terapiaa koskevista kehyksistä, kuten tauoista ja miten tulee menetellä, jos käynti jää väliin.