Yhdistys ja siihen kuuluvat terapeutit

Psykoanalyyttisen psykoterapian yhdistys (Föreningen för psykoanalytisk psykoterapi) perustettiin vuonna 1991 ja toimii jäseniensä, eli järjestöön kuuluvien terapeuttien, etujärjestönä. Suomalaisen järjestöverkoston kautta järjestö kuuluu EFPP:hen (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector).

Järjestön psykoterapeuttien ammattinimikkeiden perustana on erityistason koulutus, korkeamman erityistason tai vaativan erityistason koulutus. Järjestön terapeutit toimivat eri puolilla ruotsinkielistä Suomea ja työskentelevät vaihtelevasti eri ikäryhmien kanssa, myös suomeksi ja englanniksi.

Kaikki järjestön terapeutit ovat Valviran (Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto) laillistamia ja löytyvät Kelan listoilta.

Hallituksen yhteyshenkilöt:

Sofia Nyberg, puheenjohtaja

Ninni Rehnberg, sihteeri