Föreningen och dess terapeuter

Föreningen för psykoanalytisk psykoterapi grundades 1991 och är en intresseorganisation för sina medlemmar, dvs. föreningens psykoterapeuter. Genom det finländska nätverket är föreningen medlem i EFPP, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector.

Föreningens psykoterapeuter är utbildade på specialnivå, högre specialnivå eller krävande specialnivå. Psykoterapeuterna finns på olika orter i Svenskfinland och arbetar med olika åldersgrupper, även på finska och engelska.

Alla ar legitimerade av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) och finns på FPA:s lista over psykoterapeuter.

Styrelsens kontaktpersoner:

Sofia Nyberg, ordförande

Ninni Rehnberg, sekreterare