Sök psykoterapeut

[terapeuttilista lang="swe"]

Sök:

Åldersgrupp:

Arbetsspråk:

Stad:

Tua Weckström-Lundell

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Helsingfors, Johannesbrinken 2 och Karis, Bangatan 81
E-post: tua.weckstrom-lundell@2me.fi
Tel nr: 0407458436
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoterapeut (högre specialnivå), Arbetshandledare (STOry), HvM

Sinikka Maliniemi

Utbildning: Psykolog. Psykoanalytisk individualpsykoterapi (högre specialnivå), psykofysisk psykoterapi.
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Katarina Lund

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Jakobstad
E-post: klund119@gmail.com
Arbetsspråk:
Utbildning: Psykoterapeut. Även medicinsk rehabilitering fr o m 2023.
Övrigt: Tar emot nya klienter enligt överenskommelse

Ninni Rehnberg

Åldersgrupp: , , ,
Mottagning: Stenbäcksgatan 3 A 19
E-post: ninnirehnberg.hjarnkontoret@gmail.com
Tel nr: 0449779340
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykolog. Psykoterapeut. Psykoanalytikerkandidat.
Övrigt: Platser i psykoanalys/intensiv psykoterapi 4ggr/v.

Hillevi Heinrichs-Holmberg

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Annegatan 16 B 31, Helsingfors
E-post: hillevi.heinrichs-holmberg@elisanet.fi
Tel nr: 0505388474
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykiatrisk sjukskötare. Psykoterapeut.

Anita Lind

Utbildning: Psykolog. Psykoterapeut.
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Yvonne Ånäs-Sohlberg

Utbildning: Psykoterapeut. Familjeterapeut på specialnivå.
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Heli Paatero

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Hagalund
E-post: heli.paatero@verve.fi
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykiater. Psykoterapeut. Utbildare i psykoanalytisk psykoterapi.
Övrigt: Man kan fråga om kösituationen till rehabiliteringspsykoterapi

Jessica Lindman

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Aatos-kliniken, Gumtäktsvägen 7 a, Helsingfors
E-post: jessica@aatosklinikka.fi
Hemsida: www.aatosklinikka.fi
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykolog, Barn- och ungdomspsykoterapeut. Utbildning i fokuserad psykodynamisk korttidspsykoterapi.

May Stenberg

Utbildning: Psykoanalytisk psykoterapeut
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Lena-Stina Nyström

E-post: lenastinanystrom@gmail.com
Utbildning: Socionom. Ungdomspsykoterapeut (VET). Psykoterapeut.
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Gun Mellin-Funck

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Granvägen 6 A 8 00270 Helsingfors (tar inte emot nya klienter)
E-post: gun.mellinfunck@gmail.com
Tel nr: 0408392174
Arbetsspråk:
Utbildning: Psykoterapeut (högre specialnivå).

Gun-Maj Rantanen

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Kappelikuja 6 B, 02200 Esbo
E-post: gunmaj.rantanen@gmail.com
Tel nr: 0415077105
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykolog. Psykoterapeut. Sexualterapeut.
Övrigt: Kan ta emot nya klienter

Rigmor Larsson Lassenius

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Hertonäs
E-post: larssonlasseniusrigmor@gmail.com
Tel nr: 0407304250
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoterapeut. Familje – och parterapeut. Kristerapeut.
Övrigt: Tar inte längre emot Fpa-klienter, men andra klienter för kortare terapiperioder.

Veronica Krook-Blomqvist

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Södra Hesperiagatan 22 A 28 Helsingfors
E-post: veronica.krook-blomqvist@netti.fi
Tel nr: 0503036935
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Pol.kand. Familjerådgivningsutbildning. Psykoterapeut (högre specialnivå).
Övrigt: Ledig plats för en klient

Marlene Sundman

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Vasaesplanaden16 Vasa
E-post: marlene.sundman@icloud.com
Tel nr: 0445430549
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoterapeut
Övrigt: Tar emot nya klienter enligt överenskommelse.

Peggy Degerth

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Simonsgatan 6, 7 vån, 0010 Helsingfors
E-post: peggy.degerth@terapiatalonoste.fi
Tel nr: 04578314988
Arbetsspråk:
Utbildning: Socialarbetare. Psykoterapiut (specialnivå).

Yvonne Nenonen

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Poliklinik Toivola, Slottsgatan 9 A 35 20100 Åbo
E-post: yvonne.nenonen@poliklinikkatoivola.fi
Tel nr: 022797100
Hemsida: www.poliklinikkatoivola.fi
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Utbildningspsykoterapeut, psykoanalytiker

Benita Salmelin

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Terapiatalo Noste, Simonsgatan 6, Helsingfors
E-post: benita.salmelin@terapiatalonoste.fi
Tel nr: 04578344015
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoterapeut (högre specialnivå). Bildkonstpsykoterapeut.

Carita Mansner-Koskinen

Utbildning: PK, psykoterapeut
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Åsa Tuohimetsä

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Granvägen 6 A 8
E-post: asatuohimetsa@yahoo.com
Tel nr: 0407286906
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoterapeut (högre specialnivå).
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Ulla von Weissenberg

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Busholmsgränden 10 D 151, 00220 Helsingfors
E-post: ulla.vweissenberg@saunalahti.fi
Tel nr: 0505671426
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoterapeut

Jonna Winberg

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Norra Hesperiagatan 7A, Helsingfors
E-post: jonnawinberg@icloud.com
Tel nr: 0407388350
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykodynamisk ungdomspsykoterapeut

Veronica Assmuth

Utbildning: Med.lic
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Yvonne Carpelan-Hokkanen

Utbildning: Psykolog. Psykoanalytisk individualterapi. Traumapsykoterapi. Psykoanalytisk parterapi.
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Maria Lival-Juusela

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Kajanusgatan 3 A 7, 00250 Helsingfors. (Tar emot för handledning och ev psykoanalys)
E-post: maria.juusela@gmail.com
Tel nr: 0500922901
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykolog, psykoanalytisk psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare

Sarah Eklöf-Stenius

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Långbrokajen 11 A 1, Helsingfors
E-post: sarah.eklof-stenius@outlook.com
Tel nr: 0451581015
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykolog, Barn- och ungdomspsykoterapeut, Utbildarpsykoterapeut
Övrigt: Arbetshandledning för psykologer och psykoterapeuter.

Leif Apter

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Helsingfors
E-post: leif.apter@fimnet.fi
Tel nr: 0505986867
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykodynamisk psykoterapeut, psykiater, inre medicinare
Övrigt: Tar emot någon ny klient.

Björn Ole Eide

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Andra Linjen 3 A 2, Helsingfors (telefontid vardagar 17-19)
E-post: bjorn.eide@psykoterapeut.fi
Tel nr: 0503465000
Hemsida: www.psykoterapeut.fi
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykoanalytisk psykoterapeut, på högre specialnivå.
Övrigt: Tar emot nya klienter.

Katarina Lund

Utbildning: Psykodynamisk psykoterapi
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Raija Regnell

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Krämaregatan 10 /Kymppihoitola, 06100 Borgå
E-post: raija.regnell@gmail.com
Hemsida: raijaregnell.fi
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykolog. Psykoterapeut. Utbildarpsykoterapeut.
Övrigt: Tar emot förfrågningar.

Gun Alexanderson

Åldersgrupp:
Mottagning: Munksnäs, Helsingfors
E-post: gunalexanderson@hotmail.com
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykolog. Psyk.dyn.psykoterapiutbildning (3.5 år). Finlands Psykoanalytiska förenings utbildning (IPA)

Sofia Nyberg

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Norra Järnvägsgatan 17A 3 00100 Helsingfors
E-post: nybergsofia25@gmail.com
Tel nr: 0405250694
Arbetsspråk: ,
Utbildning: PsM, Psykoterapeut

Markus Johansson

Åldersgrupp: , ,
E-post: psykoterapiamj@protonmail.com
Tel nr: 0503468932
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoanalytisk psykoterapeut
Övrigt: Tar inte emot nya klienter.

Juanita Blåfield

Åldersgrupp: , , ,
Mottagning: Alexsstigen 1B 06100 Borgå (även på distans)
E-post: juanita.blafield@gmail.com
Tel nr: 0405425969
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoanalytisk psykoterapeut (VET)