Sök psykoterapeut

[terapeuttilista lang="swe"]

Sök:

Åldersgrupp:

Arbetsspråk:

Stad:

Jessica Lindman

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Aatos-kliniken, Gumtäktsvägen 7 a, Helsingfors
E-post: jessica@aatosklinikka.fi
Hemsida: www.aatosklinikka.fi
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykolog, Barn- och ungdomspsykoterapeut. Utbildning i fokuserad psykodynamisk korttidspsykoterapi.

May Stenberg

Mottagning: Ej mottagning.
Utbildning: Psykoanalytisk psykoterapeut

Lena-Stina Nyström

Mottagning: Tar inte emot nya klienter.
E-post: lenastinanystrom@gmail.com
Utbildning: Socionom. Ungdomspsykoterapeut (VET). Psykoterapeut.

Gun Mellin-Funck

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Granvägen 6 A 8 00270 Helsingfors (tar inte emot nya klienter)
E-post: gun.mellinfunck@gmail.com
Tel nr: 0408392174
Arbetsspråk:
Utbildning: Psykoterapeut (högre specialnivå).

Gun-Maj Rantanen

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Kappelikuja 6 B, 02200 Esbo (tar inte emot nya klienter)
E-post: gunmaj.rantanen@gmail.com
Tel nr: 0415077105
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykolog. Psykoterapeut. Sexualterapeut.

Rigmor Larsson-Lassenius

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Hertonäs (tar inte längre emot Fpa-klienter, men andra klienter för kortare terapiperioder)
E-post: larssonlasseniusrigmor@gmail.com
Tel nr: 0407304250
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoterapeut. Familje – och parterapeut. Kristerapeut.

Veronica Krook-Blomqvist

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Södra Hesperiagatan 22 A 28 Helsingfors
E-post: veronica.krook-blomqvist@netti.fi
Tel nr: 0503036935
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Pol.kand. Familjerådgivningsutbildning. Psykoterapeut (högre specialnivå).

Marlene Sundman

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Vasaesplanaden16 Vasa (tar emot nya klienter enligt överenskommelse)
E-post: marlene.sundman@icloud.com
Tel nr: 0445430549
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoterapeut

Peggy Degerth

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Simonsgatan 6, 7 vån, 0010 Helsingfors
E-post: peggy.degerth@terapiatalonoste.fi
Tel nr: 04578314988
Arbetsspråk:
Utbildning: Socialarbetare. Psykoterapiut (specialnivå).

Yvonne Nenonen

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Poliklinik Toivola, Slottsgatan 9 A 35 20100 Åbo
E-post: yvonne.nenonen@poliklinikkatoivola.fi
Tel nr: 022797100
Hemsida: www.poliklinikkatoivola.fi
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Utbildningspsykoterapeut, psykoanalytiker

Benita Salmelin

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Terapiatalo Noste, Simonsgatan 6, Helsingfors
E-post: benita.salmelin@terapiatalonoste.fi
Tel nr: 04578344015
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoterapeut (högre specialnivå). Bildkonstpsykoterapeut.

Carita Mansner-Koskinen

Mottagning: Tar inte emot nya klienter
Utbildning: PK, psykoterapeut

Åsa Tuohimetsä

Mottagning: Tar inte emot nya klienter
Utbildning: psykoterapeut (högre specialnivå)

Ulla von Weissenberg

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Bahamagatan 10 A 35 00220 Helsingfors (Busholmen)
E-post: ulla.vweissenberg@saunalahti.fi
Tel nr: 0505671426
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykiatrisk sjukskötare, Psykoterapeut

Jonna Winberg

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Norra Hesperiagatan 7A, Helsingfors
E-post: jonnawinberg@icloud.com
Tel nr: 0407388350
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykodynamisk ungdomspsykoterapeut

Veronica Assmuth

Mottagning: Tar inte emot nya klienter.
Utbildning: Med.lic

Yvonne Carpelan-Hokkanen

Mottagning: Tar inte emot nya klienter.
Utbildning: Psykolog. Psykoanalytisk individualterapi. Traumapsykoterapi. Psykoanalytisk parterapi.

Maria Lival-Juusela

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Kajanusgatan 3 A 7, 00250 Helsingfors. (Tar emot för handledning och ev psykoanalys)
E-post: maria.juusela@gmail.com
Tel nr: 0500922901
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykolog, psykoanalytisk psykoterapeut, psykoanalytiker (i utbildning), handledare (i utbildning)

Sarah Eklöf-Stenius

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Gumtäktsvägen 7A, 00520 Helsingfors
E-post: sarah@aatosklinikka.fi
Tel nr: 0451581015
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykolog, Barn- och ungdomspsykoterapeut, Utbildarpsykoterapeut

Leif Apter

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Helsingfors (Tar emot någon ny klient)
E-post: leif.apter@fimnet.fi
Tel nr: 0505986867
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykodynamisk psykoterapeut, psykiater, inre medicinare

Björn Ole Eide

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Andra Linjen 3 A 2, Helsingfors (telefontid vardagar 17-19)
E-post: bjorn.eide@psykoterapeut.fi
Tel nr: 0503465000
Hemsida: www.psykoterapeut.fi
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykoanalytisk psykoterapeut, på högre specialnivå.

Katarina Lund

Mottagning: Tar inte emot nya klienter.
Utbildning: Psykodynamisk psykoterapi

Raija Regnell

Åldersgrupp: ,
Mottagning: Krämaregatan 10 /Kymppihoitola, 06100 Borgå (Tar emot förfrågningar)
E-post: raija.regnell@gmail.com
Hemsida: raijaregnell.fi
Arbetsspråk: , ,
Utbildning: Psykolog. Psykoterapeut. Utbildarpsykoterapeut.

Gun Alexanderson

Åldersgrupp:
Mottagning: Munksnäs, Helsingfors
E-post: gunalexanderson@hotmail.com
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykolog. Psyk.dyn.psykoterapiutbildning (3.5 år). Finlands Psykoanalytiska förenings utbildning (IPA)

Sofia Nyberg

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Norra Järnvägsgatan 17A 3 00100 Helsingfors
E-post: nybergsofia25@gmail.com
Tel nr: 0405250694
Arbetsspråk: ,
Utbildning: PsM, Psykoterapeut

Markus Johansson

Åldersgrupp: , ,
Mottagning: Tar inte emot nya klienter
E-post: psykoterapiamj@protonmail.com
Tel nr: 0503468932
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoanalytisk psykoterapeut

Juanita Blåfield

Åldersgrupp: , , ,
Mottagning: Alexsstigen 1B 06100 Borgå (även på distans)
E-post: juanita.blafield@gmail.com
Tel nr: 0405425969
Arbetsspråk: ,
Utbildning: Psykoanalytisk psykoterapeut (VET)